Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth

Alle zusters die aanwezig waren op het 50-jarig bestaan van de St. Elisabethstichting te Doesburg
Leden van het zangkoor bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de St. Elisabethstichting te Doesburg
Zusters en bruidsmeisjes bij het 50-jarig bestaan van het St. Elisabethstichting te Doesburg
Processie met moeder Assisia te Doesburg
Klooster H. Jozef, Kloosterstraat 11, Doesburg