Het Veerhuis

Vroeger Nu

Aan de stadszijde van de schipbrug was een café annex logement  gesitueerd.
Hier konden reizigers de wachttijd van de veerpont verkorten.
Aangezien het reizen in die jaren behoorlijk wat uren vergde, kom men zich daar ook ten ruste leggen voor één of meerdere nachten.
Met de komst van de schipbrug had men verwacht dat het aantal bezoekers sterk zou afnemen, maar het tegendeel bewees anders.
Door de komst van de tram was men veel meer reislustiger geworden.
Iedereen wilde toch wel eens verder kijken dan hun eigen horizon.
Mede door de problemen die de schipbrug vaak had en de hierboven beschreven genoeglijkheden, werd het café steeds meer bezocht door passanten van de schipbrug.
Na de komst van de vaste brug in 1952 verviel ook de halte “Het Veer”  en is daarna geruisloos geschiedenis geworden.
[bron GTW]