Tijdlijn

+ Expand All

1237

Stadsrechten

1467

Het verraad van Doesburg

1572

Geuzen bezetten Doesburg
Nasleep van de inval

1586

Doesburg krijgt een vast garnizoen

1606

De Spaanse veldheer Ambrogio Spinolaop misleidt Doesburg

1672

Doesburg belegerd en veroverd door de Fransen

1782

St. Maartenskerk krijgt als eerste kerk een bliksemafleider

1881

In gebruik genomen - Tramlijn Doesburg

1940

2e Wereldoorlog Doesburg

1945

De laatste ramp
Schipbrug vernield
Na de bevrijding