Kleine Convent

Toen

Nu

Dit muurfragment is het laatste overblijfsel van het Kleine Convent.
Van de garage uit gezien kijken we tegen de binnenzijde van de oude kloosterkapel, die deel uitmaakte van het Convent.
Op initiatief van de Monumentenvereniging is dit muurfragment geconserveerd (1993).
De bovenzijde is voorzien van enkele lagen nieuw metselwerk van een harde steensoort.
Het vocht trekt dan niet zo makkelijk in de oude muur.
Bij vorst is er minder kans op schade. De oorspronkelijke raampartijen zijn later ingevuld met verschillende steensoorten.
Allerlei mossen en begroeiing moeten ervoor zorgen, dat het muurwerk een meer verweerde sfeer oproept.
Het Kleine Convent, ook wel St. Catharina op den Berg genoemd, ontstond in 1430.
Tot 1572 was het een rustige periode.
Toen werden de Spaanse troepen verdreven door de Staatsen.
Zij drongen de bevolking het protestantse geloof op.
Dit zinde de meeste Doesburgers niet en met behulp van boeren wisten zij de bezetters te verdrijven.
De Staten Generaal riepen echter de hulp in van Engeland.
Doesburg werd in 1586 heroverd door de troepen van de graaf van Leicester.
Deze troepen gingen over tot plundering en grootscheepse vernielingen.
Zij bleken het vooral op de zusters van het Convent gemunt te hebben.
Zij verdreven de nonnen en vernielden het klooster.
Wat restte was de kapel.
In 1668 werd besloten de restanten van de gewelven af te breken.
Een februaristorm hielp daarbij een handje.
De haan vond een plek op de Gasthuiskerk.
Restanten van de kapel werden hergebruikt als goedkope bouwmaterialen.
En zo verdween de kapel van de Doesburgse bodem.