Gasthuishofje

Gasthuishofje rond 1880

De stichting is ontstaan uit vijf zeer oude Doesburgse stichtingen (Gestichten): het Gasthuis, het Weduwenhuis, de Valeweerd, het Weeshuis en de Broekhuizer Fundatie.
De oudste daarvan dateert uit 1337.

Aanvankelijk vormde de zorg voor armen en behoeftigen de belangrijkste doelstelling van de Gestichten van Weldadigheid.
Sinds de invoering van de Algemene Bijstandswet houden de Gestichten zich vooral bezig met de bevordering van het algemeen maatschappelijk welzijn in Doesburg.
Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door het verlenen van financiele bijdragen ten behoeve van Doesburgse maatschappelijke en sociaal-culturele activiteiten.
Daarnaast zien de Gestichten het als hun taak om een bijdrage te leveren aan het behoud van het Doesburgs cultureel en monumentaal erfgoed.
Voorts beheren de Gestichten woningen voor ouderen.
Deze zijn gesitueerd in de Doesburgse binnenstad (onder andere de woningen aan het van Brakelhofje en Het Gasthuishofje en De Buitenhof, alsmede de Paardenmarkt).