Fraterhuis

Toen

Nu

Geert Grote is de stichter van de Moderne Devotie in ons land.
In 1426 kwamen de Broeders Fraters uit Zwolle naar Doesburg.
Egbert van Tricht schreef een kroniek over het Fraterhuis van Doesburg.
Als stichter wordt genoemd Diederik van Herren, die ook zeer vermogend was.
Deze had ook o. a. het Fraterhuis te Harderwijk gesticht.
De broeders des gemenen levens bewoonden het pand van 1448 tot 1571.
In deze periode herinnerden de resten van de muurschilderingen.
Het Fraterhuis had een rijke bibliotheek.
Deze zijn door de mannen van Leicester in het jaar 1586 op de markt verbrand.
Nadat het daarna verschillende eigenaren verwisselde werd het later het eigendom van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente.
Deze liet het in 1970 grondig restaureren.

In juni 1986 kerkt er de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt in het Fraterhuis.