Elisabeth Gesticht

Toen

Nu

In 1897 werkten de zusters van deze congregatie al in Doesburg of omgeving.
De toenmalige pastoor Reyers van Doesburg was in elk geval op de hoogte van het werk van ‘de postzusters’, zoals de Franciscanessen van de H. Elisabeth toen genoemd werden vanwege hun manier van werken: posten bij de zieke.
In die tijd was de rivaliteit tussen protestanten en katholieken dusdanig dat de pastoor met lede ogen zag dat er diaconessen vanuit Den Haag zich in Doesburg vestigden om onder leiding van de dominee een diaconessenhuis te openen.
Op verzoek van de pastoor heeft de congregatie zich in mei 1899 ook in Doesburg gevestigd in de Bresstraat om daar de leiding op zich te nemen over een gesticht ‘voor de verzorging der armen en vrijwillige bestedelingen’ en ten behoeve van de thuisverpleging.

De Zusters [klik hier]